Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски
  • Italiano
  • En français

Dub sedmi bratří

Dub sedmi bratří

Dub sedmi bratří je jeden z nejkrásnějších stromů v CHKO Český kras. Najdete ho asi 2 km nad roklí Budňanského potoka,severně od Karlštejna. Je vysoký 16 m s obvodem 450 cm. Stáří stromu se odhaduje na 350 let.

Velká Amerika

Vápencový jámový lom asi 800 m dlouhý, 200 m široký a 80 až 100 m hluboký s přibližně 18 m hlubokým jezerem. Lom je vyhledávaný jak turisty z České republiky, tak z celého světa. Často ho využívají filmaři.

Malá Amerika

Malá Amerika

Malá Amerika je lom stejného druhu jako Velká Amerika, jen je menší a nachází se v lese. I v tomto lomu je hluboké jezero s čistou vodou. Oba tyto lomy jsou propojeny podzemními štolami,které jsou pro veřejnost uzavřené.

Lom Alkazar

Alkazar

Stěnový etážový lom je v současné době již opuštěný. Nalézá se nad Berounkou nedaleko od ústí potoka Kačáku. Dříve byl hojně navštěvovaný trampy, dnes hlavně horolezci a je často využívaný filmaři.

Z konce 2. svět. války pochází systém podzemních prostor, který měl sloužit jako tajná továrna pro výrobu výzbroje německé armády. V 50. letech 20. stol. zde byl uskladněn radioaktivní odpad z jáchymovských dolů. Podzemní prostory jsou nyní uzavřeny neprostupnými betonovými clonami. Lom dnes pomalu nabývá přírodní ráz a začleňuje se do okolní krajiny. Úplnému splynutí však brání nepřirozená geometrie bývalého vápencového lomu, zejména přítomnost pravidelných lomových etáží.

Nejsnazší přístup k lomu Alkazar je z Berouna po nově vybudované asfaltové silničce na levém břehu Berounky, která spojuje město Beroun s osadou na Kozle a pokračuje dál jako lesní cesta sjízdná pro osobní auta až do Hostimi nebo po nezpevněné cestě podél Berounky z obce Srbsko.

Bubovické vodopády

Bubovické vodopády

Bubovické vodopády najdete na Bubovickém potoce, který pramení v otevřené krajině nad obcí Bubovice. Protéká přírodní rezervací Karlštejn a ve své střední části překonává několikametrové skalní stupně z devonských vápenců. Nejkrásnější jsou vodopády v době jarního tání nebo při vytrvalých deštích.

Císařská rokle

Císařská rokle

Císařská rokle je součástí národní přírodní rezervace Koda.

Kotýz

Kotýz

Na Kotýzu se nacházelo hradiště z pozdní doby bronzové a z doby železné,které zřejmě přetrvalo až do ranného středověku. Bylo opevněné valy ze severní strany,rozkládalo se na ploše asi 5 ha.

Axamitova brána

Tato brána vznikla pravděpodobně řícením stropu jeskyně. Je pojmenována podle archeologa J.Axamita, který začátkem 20.let 20. století prováděl na Kotýzu výkopy.

Jelínkův most

Nachází se na jižním okraji skal Kotýzu a vznikl jako trhlinová rozsedlina se skalní bránou.

Klonk

Klonk

Jedná se o významný geologický profil, který byl v roce 1972 prohlášený za světový stratotyp hranice silur-devon. Nachází se u obce Suchomasty.

Karlické údolí

Zřícenina hradu Karlík

Karlické údolí je asi 2 km na sever od Dobřichovic. Najdete zde zříceninu hradu Karlík, který dal vystavět Karel IV. 

Králova studně

Krasový pramen získal svůj název podle pověsti, která říká, že se zda zastavoval Karel IV. se svou družinou k odpočinku.

 

Autor fotografií: Václav Mottl